تدریس خصوصی سئو ❤آموزش خصوصی سئو تخصصی- مدرس سئو

آموزش تخصصی سئو

سئو یا SEO چیست ؟

بهینه سازی موتور جستجو یا SEO مخفف عبارت Search Engine Optimization ، به مجموع اتفاقاتی گفته میشه که ما روی سایت خودمون و یا خارج از سایتمون انجام میدیم، تا رتبه سایت ما در کلمه یا کلماتی که برای بیزینس ما سود آور هست، بهبود پیدا کنه .

جهت رزرو کلاس و ارتباط با من ⭐ ارتباط از طریق تلگرام : https://t.me/Aaliii

بهترین جا برای مخفی کردن یک جسد صفحه 2 گوگل هست 😁

بهترین جا برای مخفی کردن یک جسد صفحه 2 گوگل هست

آموزش خصوصی سئو برای صاحبان سایت ها چرا مهم هست؟

Google processes over 3.5 billion searches per day (Internetlivestats, 2019). If you break this statistic down, it means that Google processes over 40,000 search queries every second on average.(منبع)

✅مزیت تدریس خصوصی برای صاحبان کسب و کار ها

جهت رزرو کلاس و ارتباط با من ⭐ ارتباط از طریق تلگرام : https://t.me/Aaliii

🎯 مخاطبان تدریس خصوصی سئو چه کسانی هستند؟

جهت رزرو کلاس و ارتباط با من ⭐ ارتباط از طریق تلگرام : https://t.me/Aaliii

💫 بعد از دوره آموزش خصوصی سئو،به چه مهارت هایی دست پیدا میکنم ؟

جهت رزرو کلاس و ارتباط با من ⭐ ارتباط از طریق تلگرام : https://t.me/Aaliii

سرفصل های دوره آموزش خصوصی سئو چطور تنظیم شده ؟

جهت رزرو کلاس و ارتباط با من ⭐ ارتباط از طریق تلگرام : https://t.me/Aaliii

تدریس خصوصی سئو شامل چند ساعت آموزش هست ؟

مبنای اتمام دوره آموزش خصوصی SEO تسلط کامل شمابه تمامی اصول و مباحث ضروری سئو هست .

جهت رزرو کلاس و ارتباط با من ⭐ ارتباط از طریق تلگرام : https://t.me/Aaliii

هزینه های تدریس سئو به صورت خصوصی چقدر است ؟

علاوه بر ساعت هایی که در طول دوره ، باهم سپری میکنیم ، بعد از دوره هم، من در قالب پشتیبانی آموزشی برای یکسال در کنارتون خواهم بود و به سوالات و مشکلاتی که براتون پیش میاد جواب میدم 😎

برای اطلاع دقیق تر از شرایط دوره و هزینه برگزاری دوره آموزش خصوصی سئو از طریق تلگرام با من در ارتباط باشید

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store